Начална страница | Кухненска хартия Selpak |
Кухненска хартия Selpak
най-абсорбиращата в Турция!*

Кухненска хартия Selpak - силна като слон!

С дебелата си 3 пластова структура, Кухненска хартия със специални слон мотиви и кръгове, които изсмукват като слон, попива водата веднага и осигурява почистване само с едно движение.

*Според тестовете на независими изследователски институции (С изключение на кухненските хартии, които съдържат активно повърхностно вещество)

Начална страница | Кухненска хартия Selpak |
Кухненска хартия Selpak
най-абсорбиращата в Турция!*

Кухненска хартия Selpak - силна като слон!

С дебелата си 3 пластова структура, Кухненска хартия със специални слон мотиви и кръгове, които изсмукват като слон, попива водата веднага и осигурява почистване само с едно движение.

*Според тестовете на независими изследователски институции (С изключение на кухненските хартии, които съдържат активно повърхностно вещество)

Начална страница | Кухненска хартия Selpak |
Кухненска хартия Selpak
най-абсорбиращата в Турция!*

Кухненска хартия Selpak - силна като слон!

С дебелата си 3 пластова структура, Кухненска хартия със специални слон мотиви и кръгове, които изсмукват като слон, попива водата веднага и осигурява почистване само с едно движение.

*Според тестовете на независими изследователски институции (С изключение на кухненските хартии, които съдържат активно повърхностно вещество)

Начална страница | Кухненска хартия Selpak |
Кухненска хартия Selpak
най-абсорбиращата в Турция!*

Кухненска хартия Selpak - силна като слон!

С дебелата си 3 пластова структура, Кухненска хартия със специални слон мотиви и кръгове, които изсмукват като слон, попива водата веднага и осигурява почистване само с едно движение.

*Според тестовете на независими изследователски институции (С изключение на кухненските хартии, които съдържат активно повърхностно вещество)

Начална страница | Кухненска хартия Selpak |
Кухненска хартия Selpak
най-абсорбиращата в Турция!*

Кухненска хартия Selpak - силна като слон!

С дебелата си 3 пластова структура, Кухненска хартия със специални слон мотиви и кръгове, които изсмукват като слон, попива водата веднага и осигурява почистване само с едно движение.

*Според тестовете на независими изследователски институции (С изключение на кухненските хартии, които съдържат активно повърхностно вещество)

Начална страница | Кухненска хартия Selpak |
Кухненска хартия Selpak
най-абсорбиращата в Турция!*

Кухненска хартия Selpak - силна като слон!

С дебелата си 3 пластова структура, Кухненска хартия със специални слон мотиви и кръгове, които изсмукват като слон, попива водата веднага и осигурява почистване само с едно движение.

*Според тестовете на независими изследователски институции (С изключение на кухненските хартии, които съдържат активно повърхностно вещество)

ДРУГИ ПРОДУКТИ
Тоалетна хартия
Носни кърпички
Салфетки
Салфетки в кутия