דף הבית | מגבות נייר |
מגבות נייר Selpak
הסופגות ביותר בישרא!*

מגבות נייר Selpak חזקות כמו פיל!

מגבות נייר Selpak בדוגמת פילים מיוחדת עם מבנה עבה של 3 שכבות וטבעות סופגות כמו פיל, סופגות את הנוזלים במהירות ומספקות ניקוי בפעולה אחת.

* על פי בדיקות שנערכו על ידי מוסדות בדיקה עצמאיים (למעט מוצרי מגבת נייר המכילים חומר פעיל שטח)

דף הבית | מגבות נייר |
מגבות נייר Selpak
הסופגות ביותר בישרא!*

מגבות נייר Selpak חזקות כמו פיל!

מגבות נייר Selpak בדוגמת פילים מיוחדת עם מבנה עבה של 3 שכבות וטבעות סופגות כמו פיל, סופגות את הנוזלים במהירות ומספקות ניקוי בפעולה אחת.

* על פי בדיקות שנערכו על ידי מוסדות בדיקה עצמאיים (למעט מוצרי מגבת נייר המכילים חומר פעיל שטח)

דף הבית | מגבות נייר |
מגבות נייר Selpak
הסופגות ביותר בישרא!*

מגבות נייר Selpak חזקות כמו פיל!

מגבות נייר Selpak בדוגמת פילים מיוחדת עם מבנה עבה של 3 שכבות וטבעות סופגות כמו פיל, סופגות את הנוזלים במהירות ומספקות ניקוי בפעולה אחת.

* על פי בדיקות שנערכו על ידי מוסדות בדיקה עצמאיים (למעט מוצרי מגבת נייר המכילים חומר פעיל שטח)

דף הבית | מגבות נייר |
מגבות נייר Selpak
הסופגות ביותר בישרא!*

מגבות נייר Selpak חזקות כמו פיל!

מגבות נייר Selpak בדוגמת פילים מיוחדת עם מבנה עבה של 3 שכבות וטבעות סופגות כמו פיל, סופגות את הנוזלים במהירות ומספקות ניקוי בפעולה אחת.

* על פי בדיקות שנערכו על ידי מוסדות בדיקה עצמאיים (למעט מוצרי מגבת נייר המכילים חומר פעיל שטח)

דף הבית | מגבות נייר |
מגבות נייר Selpak
הסופגות ביותר בישרא!*

מגבות נייר Selpak חזקות כמו פיל!

מגבות נייר Selpak בדוגמת פילים מיוחדת עם מבנה עבה של 3 שכבות וטבעות סופגות כמו פיל, סופגות את הנוזלים במהירות ומספקות ניקוי בפעולה אחת.

* על פי בדיקות שנערכו על ידי מוסדות בדיקה עצמאיים (למעט מוצרי מגבת נייר המכילים חומר פעיל שטח)

דף הבית | מגבות נייר |
מגבות נייר Selpak
הסופגות ביותר בישרא!*

מגבות נייר Selpak חזקות כמו פיל!

מגבות נייר Selpak בדוגמת פילים מיוחדת עם מבנה עבה של 3 שכבות וטבעות סופגות כמו פיל, סופגות את הנוזלים במהירות ומספקות ניקוי בפעולה אחת.

* על פי בדיקות שנערכו על ידי מוסדות בדיקה עצמאיים (למעט מוצרי מגבת נייר המכילים חומר פעיל שטח)

מוצרים אחרים
נייר טואלט
ממחטות אף
מפיות
מגבוני טישו בקופסה